#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nếu đã từng làm cái gói này thì chấc nhiều người biết được rằng đây là gói dịch vụ kiếm được lợi nhuận nhiều đến như nào, mình đã từng làm kinh doanh và tiền của mình cũng tự đẻ ra tiền nhưng nói thật với các bạn một điều rằng mình chưa thấy có cái nghề nào mà lợi nhuận nhiều được như thế cái lợi nhuận từ gái thì nói chung là không đâu có thể sánh bằng được, một ngày nếu tình bình quân có thể thu được cả mấy chục triệu ấy chứ tưởng ạ, mấy ông làm cái nghề cho thuê vợ này thì kiếm nhiều lắm, nhưng nói thế thì nhiều người cũng chỉ biết thế chứ chưa sờ tay vào chưa biết nó như nào đâu nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A