#Sever 1#Sever 2
Nữ sinh ham chơi và ông thầy chủ nhiệm dâm dục

Nữ sinh ham chơi và ông thầy chủ nhiệm dâm dục

0 0 votes

Nội dung phim

Cô nữ sinh xinh đẹp nhưng vì ham chơi mà học hành chểnh mảng dẫn đến không còn đủ điều kiện để dự thi cuối kỳ, chẳng biết phải làm sao cô nữ sinh đành phải lên phòng gặp riêng thầy chủ nhiệm hi vọng thày sẽ giúp đỡ mà chỉ ra một con đường đi cho cô nàng. Cũng thật may mắn cho cô nữ sinh khi hôm nay cái mã đẹp gái, và những kinh nghiệm tích lũy nhờ những lần thác loạn của cô nàng đã giúp cô thoát nạn khi thầy chủ nhiệm hiện thân của ông già dâm dục không cần tiền chỉ cần nữ sinh cùng mình vào nhà nghỉ và cho địt thoải mái thì ông sẵn sàng giup đỡ

Diễn viên tham gia phim

N/A