#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nữ sinh đua đòi ham chơi lười làm đã bị đưa đến cho vào động mại dâm. Và ở bên trong cái động mại dâm này em nữ sinh cũng đã thay đổi. Không còn ham muốn ăn chơi mà đổi sang phải chăm chỉ làm việc thỏa mãn cho những tên đàn ông. Mỗi ngày em nữ sinh bị bắt đi tiếp rất nhiều khách làng chơi. Mỗi ngày em nữ sinh phải phục vụ cho rất nhiều khách làng chơi thỏa mãn ham muốn sung sướng. Nữ sinh mới lớn cơ thể gợi cảm và cái lồn mới còn khít. Cho nên khách làng chơi rất ưa thích. Nữ sinh đã không còn đua đòi ăn chơi mà ngày đêm chăm chỉ đụ nhau

Diễn viên tham gia phim

N/A