#Sever 1#Sever 2
Dậy con chồng bài học giới tính và tình dục

Dậy con chồng bài học giới tính và tình dục

8.7 3 votes

Nội dung phim

Nhắc đến đứa con chồng có lẽ là mình không nghĩ là nó lại có thể làm điều ấy với mình cơ các thánh ạ, nhìn nó bên ngoài hiền lành bình thường vậy mà nó có thể làm những điều đó với mình thì mình không có đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng nó luôn muốn mình làm nô lệ tình dục cho nó cho dù mình là mẹ kế của nó, nhìn mỗi lần không đồng ý nó lại mang cái clip hôm trước hai đứa làm chuyện đó với nhau đưa ra để ức hiếp mình thực sự mình thấy bực và chính nhờ cái clip đó mà đến giờ nó muốn làm gì mình cũng phải nghe lời nó thế mới bực

Diễn viên tham gia phim

N/A